5 NOV - 31 DIS 2020

Penghantaran borang penyertaan

6 DIS 2020 - 31 JAN 2021

Tarikh akhir hantar poster

15 FEBRUARY 2021

Penilaian 5 poster terbaik